27 ตุลาคม 2562

เดิน - วิ่งพากันมารันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

MTPSU x PSUIC

สมัครเลย!

สถานที่รับเสื้อและเลขการแข่งขัน

ฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วไปวิ่งกัน

 • วัน
 • ชั่วโมง
 • นาที
 • วินาที

Sponsors

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo
sponsor logo
sponsor logo icc-hatyai.jpg sponsor logo archemica.jpg sponsor logo electric.jpg sponsor logo corp-sci-tech.png sponsor logo ward-medic.png sponsor logo ksp.jpg sponsor logo nanaphun.jpg
sponsor logo Logo_Alumni_association.jpg sponsor logo grad-psu.png sponsor logo psu-sci.png sponsor logo Cooperatives-PSU.jpg sponsor logo CIS_PSU_TH-H.jpg sponsor logo PSU_Logo_Faculty-of-Natural_Resources_TH.jpg sponsor logo N_health.jpg sponsor logo Diana.jpg
Organizers
sponsor logo sponsor logo

ข้อมูลทั่วไป

พากันมารัน

วิ่งแล้วดี จึงบอกต่อ
กองทุนคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ กองทุนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการ PA-GUN-MA-RUN เพื่อระดมเงินสำหรับเป็นทุนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษา

เส้นทางการวิ่ง

ซุปเปอร์มินิมาราธอน 15 กม.

ฟันรัน 4 กม.

หมายเหตุ: หากมีกรณีจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เสื้อและเหรียญรางวัล

ประเภทการแข่งขัน

วิ่งเดี่ยว

Card image cap
วิ่งเดี่ยว

สมัครเลย

ซุปเปอร์มินิมาราธอน
15 กม.

ประเภทชาย
  ไม่เกิน 19 ปี
  20 – 29
  30 – 39
  40 – 49
  50 – 59
  60 ปีขึ้นไป
ประเภทหญิง
  ไม่เกิน 29 ปี
  30 – 39
  40 – 49
  50 ปีขึ้นไป

ฟันรัน
4 กม.

ประเภทชาย
  ไม่เกิน 29 ปี
  30 – 39
  40 ปีขึ้นไป
ประเภทหญิง
  ไม่เกิน 29 ปี
  30 – 39
  40 ปีขึ้นไป

พากันมารัน (วิ่งกลุ่ม)

Card image cap
พากันมารัน

ชวนกันมาวิ่งเป็นกลุ่ม โดยมีเงื่อนไขคือ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกันทุกคน

สมัครเลย

ซุปเปอร์มินิมาราธอน (พากันมารัน)
15 กม.

สมัครแข่งแบบทีม ทีมละ 3 คน
ไม่จำกัดกลุ่มอายุ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกันทุกคน

ฟันรัน (พากันมารัน)
4 กม.

สมัครแข่งแบบทีม ทีมละ ไม่เกิน 5 คน
ไม่จำกัดกลุ่มอายุ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกันทุกคน

รางวัล

ซุปเปอร์มินิมาราธอน 15 กม.
อันดับที่ 1 – 5 ของทุกกลุ่มอายุทั้งชายและหญิง
ได้รับถ้วยรางวัล
ฟันรัน 4 กม.
อันดับที่ 1 – 3 ของทุกกลุ่มอายุทั้งชายและหญิง
ได้รับถ้วยรางวัล
พากันมารัน (กลุ่ม)
อันดับที่ 1 – 3
ได้รับถ้วยรางวัล
รางวัลพิเศษ
ตรวจวัดระดับไขมันในเลือดฟรี
ถ่ายรูปพร้อมพิมพ์ฟรี
กติกาของรางวัลพิเศษ มีดังนี้
 1. นักวิ่งเข้าเส้นชัย 30 คนแรกของการวิ่งประเภทซุปเปอร์มินิมาราธอน และวิ่งฟันรัน (ไม่แบ่งกลุ่มอายุ)
 2. รางวัลพิเศษสำหรับคนที่วิ่งประเภท PA-GUN-MA-RUN (กลุ่ม) เข้าเส้นชัยพร้อมกัน 10 กลุ่มแรก (ไม่รวม 30 คนแรกของการสมัครแบบเดี่ยว)

การสมัครและการชำระเงิน

ประเภทการสมัคร
ประเภท

วิ่ง VIP
เลือกวิ่งระยะใดก็ได้ 
 

สิ่งที่ได้รับ
เลขแข่งขัน (BIB)
เสื้อวิ่ง
เหรียญรางวัล
ใบเสร็จ**
ประเภท

ซุปเปอร์มินิมาราธอน
15 กม.

สิ่งที่ได้รับ
เลขแข่งขัน (BIB)
เสื้อวิ่ง
เหรียญรางวัล*
ใบเสร็จ
ประเภท

ฟันรัน 4 กม.
 
 

สิ่งที่ได้รับ
เลขแข่งขัน (BIB)
เสื้อวิ่ง
เหรียญรางวัล*
ใบเสร็จ
ประเภท

ฟันรัน 4 กม.
(นร. และ นศ.)
 

สิ่งที่ได้รับ
เลขแข่งขัน (BIB)
เสื้อวิ่ง
เหรียญรางวัล*
ใบเสร็จ
*  ผู้เข้าแข่งทุกคนที่เข้าเส้นชัยก่อนเวลาจำกัด (เวลา cut-off) จะได้รับเหรียญรางวัล
** ผู้สมัครวิ่งประเภท VIP ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ราคาปกติ (ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2562)
ราคา (บาท)
VIP 1500
ซุปเปอร์มินิมาราธอน 400
ฟันรัน 300
ฟันรัน (นักศึกษา) 150
หมายเหตุ:
 1. นักวิ่งฟันรันประเภท PA-GUN-MA-RUN 100 กลุ่มแรกได้รับส่วนลดค่าสมัคร 10% จากราคาปกติ
 2. เมื่อสมัครแล้วหลังส่งใบสมัครต้องชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง หากชำระไม่ทันจะถือว่าสละสิทธิ์

ระยะทาง / เวลาปล่อยตัว / เวลาจำกัด

เวลาปล่อยตัว เวลาจำกัด
ซุปเปอร์มินิมาราธอน 15 กม. 05:30 3 ชม.
ฟันรัน 4 กม. 06:00 2 ชม.

การชำระเงิน

เมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง
โอนเข้าบัญชี
โครงการ PA-GUN-MA-RUN (พา-กัน-มา-รัน) ครั้งที่ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 565-499915-6
ชำระด้วยเงินสด
ณ สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การแจ้งการชำระเงิน

1. เมื่อชำระเงินแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทาง สามารถแจ้งได้ 3 ช่องทาง
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 1. ค้นหาสถานะโดยเลขบัตรประชาชนจากหน้า ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 2. เมื่อค้นหาพบ ให้คลิกปุ่ม "แจ้งการชำระเงิน" ผ่านหน้าเว็บ
LINE @:PAGUNMARUN
2. รอการตรวจสอบไม่เกิน 3 วันทำการ จากนั้นคุณสามารถตรวจผลได้ที่ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน โดยใช้เลขบัตรประชาชน